mazorמי-נע חברת המים והביוב של נצרת עילית בע"מ, הינו תאגיד מים וביוב שהוקם בשנת 2004, ע"פ הוראות חוק תאגידי מים וביוב התשס"א-2001. התאגיד הוקם במטרה לתת שירות איכותי לתושבים בתחום תשתיות מים וביוב תוך ניהול מקצועי, כלכלי ויעיל.

החברה מטפלת באופן ייחודי ובלעדי לאורך כל ימות השנה בנושאי יזום,תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מערכות ותשתיות המים והביוב הציבוריים.

החברה, באמצעות נכסי מערכת המים העירונית של נצרת עילית מספקת כ- 4,200,000 מ"ק מים לשנה. אנו עושים את מירב המאמצים לספק לכם, תושבי העיר, מים איכותיים לכל מטרה.

איכות המים נדגמת ונבדקת על ידי אנשי המקצוע של חברת מי-נע, בפיקוח ובהנחיה צמודה של משרד הבריאות. דגימות מים תקופתיות נבדקות בתדירות של אחת לשבועיים ע"י מעבדות המוסמכות ע"י משרד הבריאות ואיכותם עונה לדרישות התקנים המחמירים ביותר.

חשוב להדגיש כי מחירי המים בישראל נקבעים ע"י מוסדות המדינה ולא על ידי מי-נע ומפעם לפעם מתעדכנים תעריפי המים בהתאם להנחיות הממשלה והרשות הממשלתית למים וביוב.

בשנים האחרונות עוברת מערכת אספקת המים שינויים רבים ואנו שואפים להמשיך ולשפר את התשתיות וזאת על מנת לספק לתושבי נצרת עילית מים בלחץ אופטימאלי, בכמות הנדרשת ובאיכות המרבית.

באמצעות הידע והניסיון אנו מאמינים ביכולתנו להעניק לתושבי נצרת עילית שירות מקצועי, אמין ואיכותי בתחומי פעילותנו, לפתח ולשדרג את נכסי משק המים והביוב עירוניים.

החברה מקדישה את כל הכנסותיה לצורך שיפור וייעול שירותי המים והביוב, בין היתר בתחזוקה ושדרוג של תשתיות המים והביוב בעיר.

אנו רואים את תפקידנו בראש ובראשונה כנותני שירותים לתושבים ומאמינים כי שביעות רצון התושבים מחד ושאיפתנו למצוינות מאידך, ייצרו בנצרת עילית אזור נקי יותר, בריא יותר ואיכותי יותר.

במסגרת מאמצים אלו וכחלק ממדיניות איכות השירות שלנו ניסחנו את עיקרי החזון של מי-נע, כאמנה המגדירה את יעדי השירות ומחייבת אותנו לעמוד בהם.

יצחק מזור, מנכ"ל החברה

Print Friendly
כל הזכויות שמורות למי-נע 2013 ©