לוגו תאגיד מים וביוב אזורי מי נעם, - נוף הגליל, עפולה, ומגדל העמק


מערכת הקריאה מרחוק מזהה חריגות משמעותיות בצריכת מים. עם זיהוי צריכה חריגה שכזו, המערכת מנפיקה התראה לתושבים באמצעות מסרון. יובהר כי באחריות הצרכנים לבדוק את מקור החריגה.

ככל שהתגלה כי מקור החריגה נבע מנזילה יש באפשרותכם לקבל תעריף מופחת בגין החריגה. חישוב כמות המים החריגה נעשה באמצעות השוואת נתוני צריכת המים שנמדדה בתקופת הנזילה לעומת נתוני הצריכה בתקופה המקבילה בשנה הקודמת בנכס.

ההפרש שבין תקופת הנזילה לבין התקופה המקבילה יחויב בתעריף מופחת כפי שנקבע ע"י רשות המים. הכרה בנזילה  ניתן עבור שתי תקופות חיוב רצופות לכל היותר (דהיינו ארבעה חודשי צריכה רצופים בלבד).

דברו איתנו בוואטסאפ